Clădirea Facultăţii de Istoria, Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Facultatea de
Istorie, Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

IRISPSC

Plan operaţional 2017


IRISPSC vă pune la dispoziție planul operațional 2017.

Alegeri parțiale pentru Senatul Universității din Oradea


Menţiuni cu privire la alegerile parţiale pentru senatul Universităţii din Oradea.

Burse IRISPSC - Liste - sem I - 2017/2018


Vă punem la dispoziție lista studenților ce beneficiază de burse pentru semestrul întâi, anul universitar 2017/2018.

Consiliul Facultății IRISPSC - Candidaturi studenți

Lista candidaturilor studenților de la specializarea Istorie, pentru Consiliul Facultății:


Anunţ - Cazare IRISPSC - 2017

Lista studenților repartizați în căminele Universității din Oradea: Cazare - IRISPSC 2017.

Admitere 2017

Pentru a obţine detalii legat de specializările oferite de structurile Facultăţii IRISPISC, consultaţi metodologia procesului de admitere şi paginile de internet a fiecărui departament:

ANUNȚ IMPORTANT !!!

Toți studenții anului iii master anul ii care nu sunt integraliști și nu doresc să fie exmatriculați, trebuie să depună cerere de reînscriere la studii sunt rugați să se prezinte la secretariatul facultății pentru a depune cererea de prelungire + 500 ron taxa până la data de 22.09.2017, ora 15.

Cererile se găsesc la secretariatul facultății.

Programarea examenelor - 2017 - Semestrul II

Licenţă - anul III şi Master - anul II

Anunţ - Burse sociale si de performanţă, ocazionale - 2017

Consultaţi anunţul pentru detalii. Anunţul este valabil pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.

Burse IRISPSC - Metodologie - sem II - 2017

Dragi studenţi, vă punem la dispoziţie metodologia pentru obţinerea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării valabilă pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017.


Vă punem la dispoziție lista studenților ce beneficia pentru semestrul al doilea, anul universitar 2016/2017.

Tabere 2017

Între 10 și 22 mai 2017, se pot depune cererile pentru participarea la Taberele studențești 2017. Cererile le găsiți la secretariat. Detalii aici.

Vă punem la dispoziție lista studenților ce au depus cerere pentru tabăra de vară 2017.

Comisia de selecţie a studenţilor ce vor participa la tabăra de vară 2016 poate fi consultată accesând documentul: comisie tabere 2017.

Puteţi consulta procesul verbal pentru a vedea rezultatele.

Rezultatele finale: beneficiari tabere 2017.

Anunț alegeri senat 2017

Detalii găsiți: aici.

Alegeri perntru poziţia de director de departament - Departamentul RISE

Pentru aceste alegeri s-a înscris un singur candidat. Mai jos găsiţi documentele depuse la înregistrarea candidaturii.

Candidat

Calendar propus pentru alegeri de director la departamentul R.I.S.E.


Depunerea candidaturilor – individual (minim 15 zile înainte de data desfășurării alegerilor) – 01.11.2016 – 07.11.2016

Alegeri – 22.11.2016 ( în maxim 24 de ore din momentul finalizării alegerilor se pot depune eventualele contestații)

Validarea rezultatului din cadrul departamentului RISE de către Consiliul Facultății – 24.11.2016


Cazare cămin 2016

De la următoarea adresă puteţi descărca lista lista studenţilor ce au primit loc de cazare în cămin:


lista repartizării locurilor în cămine

Admitere SEPTEMBRIE 2016

Se apropie sesiune de Admitere Septembrie 2016.

Pentru a obţine detalii legat de specializările oferite de structurile Facultăţii IRISPISC, consultaţi pagina de internet a fiecărui departament:


În afişul de mai jos găsiţi detalii cu privire la numărul de locuri, bugetate sau cu taxă, disponibile.

Afiș Admitere Iulie 2016, IRISPSC, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării

Alegeri perntru senatul universității 2016-2020

În documentele de mai jos găsiţi candidaţii pentru poziţia de decan a Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării:

Lista candidaţilor

Tabere studenţeşti 2016

În documentul ataşat acestui anunţ găsiţi Metodologia privind organizarea taberelor sutdenţeşti 2016: Descarcă document

Alegeri perntru senatul universității 2016-2020

În documentele de mai jos găsiţi candidaţii pentru poziţia de membru a senatului Universităţii din Oradea, 2016-2020 şi ordinea acestora pe biletele de vot:

Lista candidaţilor pentru Senatul Universităţii 2016-2020:

Departamentul de Istorie

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele ComunicăriiObservaţie: Lista se va completa cu candidaturile cadrelor didactice, după încheiere periodei de înscriere.

Alegeri pentru consiliul facultății 2015-2019

Rezultatele alegerilor


Departament

Membri Consiliului Departamentului

ISTORIE

Prof. univ. dr. Antonio-Viorel Faur

Lector univ. dr. loan Florin Sfrengeu

Ştefan-Marius Deaconu (student)

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

Prof. univ. dr. Ioan Horga

Lector univ. dr. Florentina Chirodea

Lector univ. dr. István Polgár

Florina Mariana Bocoi (student)

Flavius Adrian Herlaş (student)

ȘTIINȚE POLITICE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Lector univ. dr. Gabriela Goudenhooft

Lector univ. dr. Ioan Laza

Alina-Maria Bălaj (student)


Lista candidaţilor pentru consiliul facultăţii 2015-2019:

Departamentul de Istorie

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Regulamentul de credite transferabile (2015-2016)

Regulament privind activitatea profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS),
valabil începând cu anul universitar 2015 - 2016: Descarcă document

Alegeri academice 2015/2016

Rezultatele alegerilor


Departament

Director Departament

Membri Consiliului Departamentului

ISTORIE

Lector.univ.dr. Florin Sfrengeu

Prof.univ.dr. Sorin Șipoș

Prof.univ.dr. Antonio Faur

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI STUDII EUROPENE

Prof.univ.dr. Mircea Brie

Lector univ.dr. Florentina Chirodea

Lector univ.dr. Istvan Polgar

ȘTIINȚE POLITICE ȘI ȘTIINȚELE COMUNICĂRII

Lector univ.dr. Gabriela Goudenhooft

Lector univ.dr. Ioan Laza

Asist.univ.dr. Alina Brihan


Lista candidaţilor pentru funcţia de Director de Departament 2015-2019 (vezi documentul oficial):

Departamentul de Istorie

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării


Metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor academice 2015/2016

descarcă metodologia

Departamentul de Istorie

Programe de studii la nivel de licenţă: Istorie, Turism cultural, Studii Americane.

Programe de studii la nivel de masterat: Istoria vestului românesc.

vizitează site-ul

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene

Programe de studii la nivel de licenţă: Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Engleză), Studii de securitate.

Programe de studii la nivel de masterat: Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE, Studii Europene(Engleză), Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene.

vizitează site-ul

Departamentul de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Programe de studii la nivel de licenţă: Ştiinţe politice, Jurnalism.

Programe de studii la nivel de masterat: Politici Publice Europene.

vizitează site-ul